lookjapan.COM - IRC ve mIRC dünyasının forumu!   buy vps


  lookjapan.COM - IRC ve mIRC dünyasının forumu! IF - Genel ve Eğlence Kategorisi Genel İslamiyet


Like Tree3Teşekkürler;
  • 2 Post By LiyA
  • 1 Post By Goemon

Yeni Konu   Cevap Yaz

 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 05 Mart 2015, 04:52   #1
 
LiyA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 24 Şubat 2015
Bulunduğu yer: İslahiye
Mesajlar: 195
WEB Sitesi: lookjapan.com
IRC Sunucusu: lookjapan.com
İlgi Alanı:
Alınan Beğeni: 121
Arrow Allah'ın güzel isimleri / esma-ül hüsna


Esma-ül hüsna demek güzel isimler demek
Mü'minlere yakışan anlayarak söylemek.
Doksan dokuz ismini saygıyla söyleyelim
Allah ne demek imiş adlarından bilelim:
1-'Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû' dur
İsm-i A'zâm denilir, başka bir Allah yoktur.

2-Ey Allah'ım isminin birisi de 'Er-Rahm'an'
Tüm yarattıklarına hayreder ayırmadan.

3-Sonsuzdur merhametin'Er-Rah'im 'diğer ismin
Sen en merhametliden daha merhametlisin.

4-'El-Melîk' adı ile kâinatın sahibi
Ezelî ve ebedî hükümdar ve mâliki.

5-Her türlü eksiklikten,hata,gafletten uzak
'El-Kuddûs' isminle sen çok kutsalsın, pür-ü pâk.

6-'Es-Selâm' isminle de her türlü tehlikeden
Kullarını kurtaran,selâmete erdiren.

7-Gönüllere imânın ışığını verensin
Çünkü senin bir adın biliriz ki 'El-Mü'min'.

8-'El-Müheymin' diyedir,bir adı da odur
Varlığı bu ismiyle hem gözetir,hem korur.

9-'El-Azîz' adıyla da bütün kuvvete sahip
Maglûp edilemezsin,sen her zaman hep gâlip.

10-O güzel adlarından birisi de 'El-Cebbâr'
Eksikleri tamamlar,her şeyi yola koyar.

11-Ey Allah'ım adının biri 'El-Mütekebbir'
Sana mahsus ululuk,sırf sana mahsus kibir.

12-'El-Hâlik' adın ile yoktan var eden sensin
Hâlleri,olayları tayin,tesbit edensin.

13-'El-Bârî 'ismin ile genel ahenge uygun
Yaratırsın herşeyi bu estetik bir duygun.

14-Ressamın hiçbirisi edemez böyle tasvir
Şekil veren tek sensin,bir adın 'El-Musavvir'.

15-Mağfiretin pek çoktur çünkü adın 'El-Gaffâr'
Günahları örter o,olsan da bin günahkâr.

16-Herşeyi içten-dıştan kuşatan tüm kudret var
Yücenin isimleri arasında:'El-Kahhâr'.

17-Küçükten en büyüğe nimet dağıtır o Râb
Çünkü bir güzel adı çağrılır ki 'El-Vehhâb'.

18-Yaratılmışlarına kim ihsan ediyor bak?
Her türlü yiyeceği,rızkı verir 'Er-Rezzak'.

19-Fakiri zengin yapar kimseler çekmesin ah
Müşkülleri kaldırır çünkü odur'El-Fettâh'.

20-Onun hazinesinde her zaman hazır ilim
Olmuş ve olacağı tek bilendir 'El-Alîm'.

21-İstediği kulundan herşeyi kabzı sabit
Bir ismi gereği bu,ki o ismi 'El-Kâbıd'.

22-İstediği kulunu ferahlatması basit
Yeni bir hayat verir çünkü odur 'El-Bâsıt'.

23-Asîlik yapanları aşağılara atıp
'El-Hâfıd' adıyla da rezil eder ağlatıp.

24-Kimi şan ve şerefle yükselir,eder terfi
Onu yüceliklere erdirendir 'Er-Râfi'.

25-İzzet ve ikrâmıyla vakarlı oluruz biz
'El-Mûiz' ismi ile olur haysiyetimiz.

26-Başkasından el açıp isteyen olur rezil
Zillete düşürür o,çünkü adı 'El-Mûzil'.

27-Yürekteki sesleri,uzaktaki sesleri
İşitir tüm sesleri,onun adı 'Es-Semî'.

28-Görünmeyen şeyleri görür ona yoktur sır
Onun güzel bir adı biliniyor 'El-Basîr'.

29-Hükümleri o verir çünkü adı 'El-Hakem'.
Verdikleri bozulmaz,verdiği hüküm mûhkem.

30-'El-Adl'ismi ile o adaleti çok sever
Adilleri kollar o,zâlimleriyse ezer.

31-Yaptığı işler ince, bir tüyden bile hafif
Güzel isimlerinden birisiyse 'El-Lâtif'.

32-'El-Habîr' ismiyle o herşeyden haberdardır
Zerre harekâtının iç yüzünde o vardır.

33-Hemen cezalandırmaz deme ne olur hâlim
Tevbe et ve af dile çünkü odur' El-Halîm'.

34-Ne kadar büyüktür o,küçüklük dâim bizim
O en büyük,tek büyük,onun adı 'El-Azîm'.

35-Mağfireti çok onun mü'min ol ya da gâvur
Kusuru yüze vurmaz,saklar çünkü 'El-Gafûr'.

36-Kul görevini bilip ederse ona şükür
İyiliği karşılar iyilikle 'Eş-Şekûr'.

37-'El-Alîy' ismiyle o yücelerin yücesi
Herşey onun yanında cücelerin cücesi.

38-Göklerde ve yerde tek,eşsiz ve büyük odur
'El-Kebîr' adıyla o kâinatlar oldurur.

39-Kaza,belâdan korur,herbir zerreye nâfiz
Kötü cezasız kalmaz,bir adı da 'El-Hafîz'.

40-'El-Mukît' adıyla da azığını o verir
Tayin ettiği ömre göre rızık gönderir.

41-İyi hesap tutmayı etsin her kula nasip
Herkesin hesabını tutar,bilir 'El-Hasîb'.

42-Onun büyüklüğüne şu kâinat bir delil
O herşeyden yücedir,çünkü odur 'El-Celîl'.

43-Keremi bol Râbbime lütuflar eyle derim
Zira onun lütfu bol,zira odur 'El-Kerîm'.

44-Hiçbir konuda olmaz ona eş,ona rakip
Herşeye o gözcüdür bir adı da 'Er-Rakîb'.

45-'El-Mucîb' adıyla o isteyenleri bilir
Çevirmez yalvaranı isteklerini verir.

46-'El-Vâsî' adıyla tüm genişlikler ondadır
İlim,mağfiret,kudret,şefaat onunladır.

47-Buyruğu,yasağında hayır ve menfaat var
'El-Hakîm' adı ile her yere hikmet yağar.

48-İyi kulları sever,gaflettekini yerer
'El-Vedûd' adında da kul rızasına erer.

49-'El-Mecîd' adıyla o gökte,yerde şandadır
Kuvvet,ihsan,afv,rahmet,bol inayet ondadır.

50-'El-Bâis' adı ile ölüyü o diriltir
Ölüp de dirilenler 'Arafat'ta birikir.

51-Allah hâzır ve nâzır,her olana o şahit
Her zaman ve her yerde en yakın o 'Eş-Şehîd'.

52-Varlığı hiç değişmez ezelden ebede,bak
Yokluğu kabul etmez zâtı gereği 'El-Hakk'.

53-İşleri düzelten o,sen eyle onu vekil
'El-Vekîl' adı yeter,gayri ol mütevekkil.

54-'El-Kavîy' adıyla o,kudretin timsalidir
Bitmez,tükenmez gücün o,bir ifadesidir.

55-'El-Metîn' adı ile kimseye değil muhtaç
O en dayanaklıdır,odur her derde ilaç.

56-'El-Velîy' adı ile iyi dostu kulların
Sıkıntı,darlık vermez hem bugün hem de yarın.

57-Biricik övülen o,övgüler ona ait
Dilde tesbih olunur bir adı da 'El-Hamîd'.

58-Sayılarını bilir sonsuz olsa mevcudat
'El-Muhsî' ismi ile herşeyi eder tadat.

59-Maddesiz ve örneksiz yarattı mahlûkatı
'El-Mübdî' adı ile yarattı kâinatı.

60-'El-Müîd' adının da gereğidir yaratmak
Bu sefer diriltip de yeni baştan yaşatmak.

61-'El-Muhyî' olan Allah cansıza da verir can
Sağlığı veren odur,odur can bağışlıyan.

62-O,'El-Mümît' adıyla ölümü de yarattı.
Yaşayanın ömrünün sonuna acı kattı.

63-Herşeyi bilendir o,o her dâim diridir
'El-Hayy' güzel isimi adlarından biridir.

64-Gökleri,yeri ve herşeyi vaktine kadar
Tutmak için 'El-Kayyûm' adında çok sebep var.

65-İstediğini bulur o istediği anda
'El-Vacîd' ismi için herşeyler huzurunda.

66-Bolcadır semahati ve keremi bolcadır
Kadri ve şanı büyük 'El-Mâcid' adındandır.

67-Ortağı yoktur onun zâtında ve işinde
'El-Vâhid 'adının da bu gerçek var içinde.

68-Izdıraplar gideren,bitiren cümle hâcet
Tek mercî odur zira onun adı 'Es-Samed '.

69-İstediğini yapmak tek onun gücündedir
Çünkü onun bir adı söylenir 'El-Kaadir'.

70-O her kuvvetliden de daha da kuvvetlidir
Gücü yeter hepsine ki adı 'El-Muktedir'.

71-'El-Mukaddim' adının gereği ilerleten
Odur öne çıkaran,yükseklere erdiren.

72-'El-Muahhir' ismiyle dilerse gerileten
Geri koyan da odur,geri atan gerçekten.

73-Kendinin varlığından bile yoktur bir evvel
O ilkin de ilkidir çünkü adı 'El-Evvel'.

74-'El-Ahir' ismiyle o yine en son olacak
Onun iradesiyle kâinat son bulacak.

75-Göz görse,görmese gerçek örtülmez aşikâr
'Ez-Zâhir' ismine bak,gör her şeyde Allah var.

76-Bu ismi de anlatır esrârını Allah'ın
Ona nüfûz imkânsız,giz doludur 'El-Bâtın'.

77-Tedbir ve idaredir ki 'El-Vâlî' adıyla
Tek başına idaredir işi yarattığıyla.

78-Halkedilmişlerden o hem ârîdir hem âlî
Onun güzel bir adı ise 'El-Müteâli'.

79-Yüce Allah'ım bize bol bol iyilikler ver
Bahşişin boldur senin çünkü adındır 'El-Berr'.

80-Tevbeyi kabul eder,katar sevaba sevab
Güzel ismi gereği ki o isim 'Et-Tevvâb'.

81-Emirlerine âsî,tevbesiz ölürse kim
İntikamı korkunçtur zira o 'El-Müntekîm'.

82-Affı çoktur Râbbimin,cezası ağır,hafif
İsterse de cezasız bırakır o 'El-Afüvv'.

83-'Er-Ra'ûf' güzel ismin gereğidir pek refet
O bize muhtaç değil,ona muhtacız elbet.

84-'Mâlîk'ül-Mülk'ismiyle mülkün tek sahibidir
Kulların bazısına kullanma izni verir.

85-'Zü'l-Celâl-i Ve'l İkrâm'adıyla ikrâm eder
En iyisinden verir kuluna neler neler...

86-'El-Muksît'adıyla o yerinde işler yapar
Bütün işleri denktir,ne yapsa iyi yapar.

87-İstediği anda o istediğini toplar
Bu toplama kudreti 'El-Câmi' adında var.

88-Onun zenginliğine ulaşamaz bir kulu
'El-Ganiyy' ismindeyse bitmez hazine dolu.

89-Dilediğini maddî,manevî zengin kılar
Adı onu 'El-Muğnî'zenginlik ondan çıkar.

90-İstemediklerinin vukuunu engeller
'El-Mânî' güzel adı bu eylemine yeter.

91-Hüzün ve elem veren şeylere eder dûçar
Yaratılanlar için gerekli ismi'Ed-Darr'.

92-Hayır ve yararları yaratır o 'En-Nâfî'
Zararları eder o çıkarlarla telâfi.

93-Sönmez ışık dağıtır güzel ismiyle 'En-Nûr'
O ışıkla nûrlanmak yaratılana onur.

94-Hidayete,murada erdirir o 'El-Hâdi'
Zira isteyenlere vermek onun vaadi.

95-Birbirine benzemez bir hâlde yaratandır
Bu da yüce Râbbimin 'El-Bedî' adındandır.

96-Varlığının önü yok ve de yoktur hiç sonu
Sonsuzluğa erdirir 'El-Bâki' adı onu.

97-Dünyadaki serveti anlık kazanır vâris
Her çeşit servetlere dâim sahip 'El-Vâris'.

98-Her işi hikmet,refah,selâmetlikle eşit
Güzel adı gereği ki zira o 'Er-Reşîd'.

99-Yegâne sabırlı o ve de o verir sabır
Sabırda selâmet var,güzel adı 'Es-Sabûr'.


Bir tesbihte tam doksan dokuz tane bulunur
İsm-i A'zâm hem tane hem de imame olur.
Bu güzel isimleri dil söyler,gönül söyler
Bunlar ile kâinat,dünya her gün kurulur.
Dîn Gününde son Büyük Mizana oturtulur
Sorulmamış sorular işte o gün sorulur.
Dil konuşamaz olur,dilsiz bir sanık olur
Ettiklerine vücud âzâsı tanık olur.
Allah'ın merhameti ve de affı çok boldur
Umar,niyaz ederiz tüm mü'minler kurtulur.
Ben de kulunum Râbbim günahım,hatam çoktur
Bunda da hatam varsa tümüne affın olur...

Alıntı
Vesaire ve Goemon bu mesaja teşekkür etti


Hayat Bir Sınavsa, لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ Yazar Çıkarım.

 LiyA isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 05 Mart 2015, 10:42   #2
 
Goemon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 11 Şubat 2015
Bulunduğu yer: CR Codeman Goemon
Mesajlar: 625
WEB Sitesi: CR
IRC Sunucusu: iRC CR
İlgi Alanı:
Alınan Beğeni: 201
Standart Cevap: Allah'ın güzel isimleri / esma-ül hüsna

Elini sağlık kız
LiyA bu mesaja teşekkür etti

CR Codeman Goemon
 Goemon isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı

Yeni Konu   Cevap Yaz

Etiketler
allahın, esmaül, güzel, hüsna, isimleri


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Wordpress Cok Güzel Sohbet Teması Return WP Sohbet Temaları 4 29 Ekim 2017 23:22
Ey Allah’ın Kulları! Nyks İslamiyet 0 23 Ağustos 2015 17:28
Esma-ül Hüsna ve Sırları Nyks İslamiyet 0 22 Ağustos 2015 13:34
Hz. Muhammed (sav)den En Güzel Dualar Violent İslamiyet 1 17 Şubat 2015 00:41
Esma-ül Hüsna (Allah'ın 99 İsmi) ve Türkçe Karşılığı Painfully İslamiyet 0 26 Ocak 2015 21:25

web hosting web hosting
 buy vds
 vps buy

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.